Legger ned salongen etter 24 år og selger ut alt til 30 %